ضخیم دوزی | قلفتی آستر پالتو

ضخیم دوزی | قلفتی آستر پالتوضخیم دوزی | قلفتی آستر پالتو

آستر کشی یکی از فصل ها و چالش های مهم دوخت و دوزه

تکنیک های استرکشی هم گسترده و خیلی تخصصی هستن

قراره یکی از تکنیک هاشو با هم کامل و اصولی یاد بگیریم

تکنیک قلفتی دمپای آستری که باید خیلی دقیق و اصولی باشه

#ضخیم #دوزی #قلفتی #آستر #پالتو

آموزش دوخت

پالتو زنانه جدید,پالتو جدید ۱۴۰۰,پالتو,خیاط,خیاطی,خیاطی اسان,خیاطی آسان,خیاطی در منزل,آموزش خیاطی,خیاطی زنانه,دوخت و دوز,خیا طی آنلاین,آستر,آسترکشی,آسترکشی پالتو,آسترکشی پالتو زنانه,قلفتی,قلفتی پایین پالتو,تکنیک خیاطی,دوخت حرفه ای,آستر پالتو,آموزش آستر کشی پالتو,آستر کشی حرفه ای پالتو,دوخت یار,ویدا حاجی علیلو,ترفند خیاطی,دوخت,دوخت پالتو,دوخت پالتو زنانه,استرکشی,استر کشی پالتو,استرکشی پالتو زنانه,استر,آموزش رایگان خیاطی,آموزش خیاطی درس اول