جایگزینی پرداخت کارت بانکی اشپارکاسه با گوشی موبایل

جایگزینی پرداخت کارت بانکی اشپارکاسه با گوشی موبایلبا سلام
در این ویدیو نحوه پرداخت توسط گوشی موبایل در باجه های خرید و فروشگا ه ها بدون استفاده از کارت بانکی اشپارکاسه توضیح داده شده است. این فرآیند با حذف کارت بانکی علاوه بر ایمنی بالا از سهولت و سرعت بالایی بر خوردار است که باعث میشود که نیازی به حضور فیزیکی کارت بانکی شما نیست. همچنین در صورت نبودن کارت بانکی در کیف شما
شما به راحتی قادر به پراخت صورت حساب خود هستید.

HalloIn diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihr Mobiltelefon im Einkaufszentrum bezahlen, ohne eine Sparkasse-Bankkarte zu verwenden. Dieser Vorgang des Entfernens der Bankkarte ist zusätzlich zu der hohen Sicherheit des Komforts und der hohen Geschwindigkeit, für die Sie nicht physisch anwesend sein müssen, von Vorteil. Auch wenn Sie keine Bankkarte in Ihrer Tasche habenSie können Ihre Rechnungen einfach bezahlen.

اگر این فیلم به شما کمک کرد، به منظور حمایت ویدیورا تا آخر ببینید ولطفا این فیلم را با دوستان خود نیز به اشتراک بگزارید.
اگه بلد نیستید، چطوری
رو لینک زیر کلیک کنید:
??
‏‎‏
‏‎
آدرس سایت:

آدرس کانال تلگرامی:

#جایگزینی #پرداخت #کارت #بانکی #اشپارکاسه #با #گوشی #موبایل

شناسه قبض برق

کارت بانکی,پرداخت,اشپارکاسه,آلمان,گوشی موبایل,Sparkasse,Mobile bezahlen