استفاده از انرژی خورشیدی Bamyan TV

خرید چراغ خورشیدی

استفاده از انرژی خورشیدی Bamyan TVاعلان تجارتی
تلویزیون بامیان اعلانات تجارتی شما را به نشر می رساند
انرژی خورشیدی، جایگزین مناسب برای برق های آبی می باشد بویژه مناطق که آب ندارد
تلویزیون بامیان،صدای مردم

#استفاده #از #انرژی #خورشیدی #Bamyan
خرید چراغ خورشیدی

چراغ خورشیدی

[vid_tags]

3 Replies to “استفاده از انرژی خورشیدی Bamyan TV”

 1. برای دیدن لایف GTA V از دختر افغان از چینل ما دیدن کنید و سبسکرایب کنید تشکر…🇦🇫🙏🇦🇫

 2. افغانستان باید تجزیه شود.

  امپراتوری بریتانیا در قرن ۱۹ این به اصطلاح افغانستان را ایجاد کرد با معاهده پاریس در سال ۱۸۵۷ بین بریتانیا و ایران قاجار ترک و با توافقنامه سال ۱۸۷۳ بین بریتانیا و امپراتوری تزار روسیه، تا یک منطقه انحالی بین روسیه و هند ایجاد کند و مانع ورود احتمالی روسیه به هند شود زیرا در آن زمان هند بزرگترین و مهمترین مستعمره بریتانیا بود. در غیر این صورت افغانها یا همان پشتونها که از شمال هند (به شمول برخی از مناطق جنوب شرقی افغانستان کنونی) هستند، هیچ شانسی نداشتند. کتب تاریخی افغانستان پر از مزخرفات بوده و است به نفع پشتونها.

  فارسی زبانها بویژه هزارگان مترقی ترین مردم در این به اصطلاح افغانستان هستند ولی تنها چیزی که ما را به عقب نگه داشته و می‌دارد افغانها، اوغانها یا همان پشتونها هستند که قدرت سیاسی را در انحصار خود در آورده‌اند. همه‌ گروههای افراطی ارعابگر همانند طالبان، داعش و غیره با اکثریت قاطع پشتون هستند. همزیستی با پشتونها که اکثریت هم نیستند، ممکن نیست.

  ریشه نام هزاره از خاندان سلطنتی هسار سر چشمه می گیرد که توقا تیمور آخرین مدعی قدرتمند تاج و تخت امپراتوری ایلخانان شیعه به آن تعلق داشت. تاقو تیمور از قبیله هسار بود که از نسل هسار که برادر کوچک چنگیزخان است، بودند.

  قبیله هسار در حدود قرن ۱۵ میلادی از گرگان به شرق خراسان آمد. در آن زمان ساکنین شرق خراسان عمدتاً مجموعه ای بود از ترکها، فارسها، بقایای کوشانیان، و مغولها بویژه مغولان چغاطایی و مغولان نیکوداری.

  در آن دوره زمانی فقط مردمی که از خون چنگیزی بودند، حق تاج و تخت داشتند و از آنجا که قبیله هسار خاندان چنگیزی بودند، همه مردم محلی که مجموعه ای از کوشانیان، ترکها، پارسها، مغولان و غیره بودند، میخواستند با آن در ارتباط باشند و خود را به صورت جمعی هساره (به معنای از هسار) نامیدند تا از اعتباری که خاندان چنگیزی هسار به ارمغان می آورد بهره ببرند و آنها سرزمینهای جمعی خود را هسارستان نامیدند . نام هساره به تدریج به هزاره تغییر یافت زیرا اساساً تلفظ هزاره آسان تر است نسبت به هساره و هسارستان، هزارستان شد.

  امپراتوری ایلخانان پس از مرگ ابو سعید در سال ۱۳۳۵ میلادی فروپاشید و جنگ داخلی آغاز شد. چندین دهه بعد توسط تیمور لنگ فتح شد و بعداً پس از مرگ تیمور و جنگهای داخلی دیگر قلمرو ایلخانان عمدتاً به دو بخش تقسیم شد ، امپراتوری صفوی در شرق و امپراتوری عثمانی در غرب. برخی از هزارگان بخشی از صفویان شدند اما برخی از آنها هزارستان مستقل خود را هنوز حفظ کردند. متاسفانه هزارستان متحد و یکپارچه نبود و هزارگان به متحد نبودن در بین خود معروف بودند.

  قبل از سال ۱۸۸۰ در شمال، مرکز و غرب افغانستان کنونی هیچ پشتونی وجود نداشت، بجز یک اجتماع کوچکی از پشتونهای ابدالی که در غرب افغانستان کنونی ماندند بعد از آنکه نادر شاه ترک افشاری به آنها اجازه ماندن داد. پشتون‌های ابدالی در هنگام فروپاشی صفویان از قندهار و شمال هندوستان به هرات حمله کرده و آن را اشغال کرده بودند که نادر شاه ترک آن را دوباره پس گرفت.

  مهاجرت اصلی پشتونها به غرب افغانستان کنونی پس از معاهده پاریس بین ایران قاجار ترک و امپراتوری بریتانیا در سال ۱۸۵۷ میلادی صورت گرفت. هنگامی که ایران قاجار ترک مجبور شد از ادعاهای ارضی خود نسبت به هرات و غرب افغانستان کنونی دست بکشد و نیروهای نظامی خود را از هرات بردارد و عقب نشینی کند پس از آنکه نیروی دریایی بریتانیا به مناطق ساحلی قاجار در خلیج فارس حمله کرد و برخی را اشغال کرد و تهدید کرد که بیشتر به داخل سرزمین ایران قاجار ترک حمله خواهد کرد. این معاهده راه را برای پشتون کردن غرب این به اصطلاح افغانستان باز کرد و باعث تصرف هرات توسط دوست محمد خان ، حاکم پشتون کابلستان که از پشتیبانی کامل امپراتوری بریتانیا برخوردار بود، شد (قبل از آن افغانستان وجود نداشت). وی دو هفته پس از تصرف آن در سال 1863 در هرات درگذشت.

  عبدالرحمان خان هندی که توسط بریتانیا انتخاب شد و به قدرت رسید و در قدرت نگه داشته شد، وی بیشتر مناطق پشتون در شمال هند را به امپراتوری بریتانیا رسما داد (خط دوراند) و سیاست خارجی دولت خویش را بر اساس منافع انگلستان تطبیق داد و از امپراتوری بریتانیا حقوق سالیانه دریافت کرد.

  عبدالرحمان خان هندی مردم هزاره فارسی زبان را بزرگترین تهدید برای تاج و تخت خود و سلطه پشتونها در این افغانستان جدید میدانست. چون در آن زمان در این به اصطلاح افغانستان جدید هزارگان اکثریت مطلق بودند و هزارستان مستقل خود را داشتند اگرچه متحد نبودن.

  عبدالرحمان خان هندی از تاکتیک شیعه در مقابل سنی بهره برد ، جهاد را بر هزارگان که اکثراً شیعه هستند، اعلام کرد و توانست تعدادی از تاجیکها، ازبکها، ترکمنها و حتی هزارگان سنی را نیز علیه هزارگان شیعه تحریک کند و هزارگان عملاً از چهار طرف محاصره شدند.

  عبدالرحمان خان هندی تنها با پشتیبانی امپراتوری بریتانیا ( که سربازان ارتش او و ۱۰۰۰۰۰ مرد پشتون، بویژه کوچی‌ها را مسلح کرد و حتی مشاوران نظامی نیز اعزام کرد )، توانست هزارگان را شکست دهد. هزارگان سرانجام به دلیل خیانت برخی از خان های هزاره و تمام کردن مهمات و جیره های غذایی، جنگ را باختند.

  پس از قتل عام بیش از 65٪ هزاره ها ، بهترین زمینهای آنها غصب شد و به پشتونها داده شد. عبدالرحمن خان هندی پشتونهای خود را از مناطق جنوب شرقی این به اصطلاح افغانستان و از شمال هند آورد.

  همچنين از سال ۱۸۸۰ به بعد، آوردن پشتونها به شمال این به اصطلاح افغانستان با حمايت كامل بريتانيا آغاز شد بدون هیچ مشکلی( توافقنامه ۱۸۷۳ بین روسیه و بریتانیا ). مهاجران پشتون از جنوب اورده شدند و مشوق ها و بهترین زمينهای غصبی اقوام تاجیک، هزاره، ازبک و ترکمن را رایگان دريافت كردند. بهترین مثال قندوز می‌باشد که قبلاً هیچ پشتونی نداشت و عمدتاً تاجیک و بعد هزاره و ازبک و ترکمن بود. سیاست آوردن پشتونها به شمال و غرب افغانستان کنونی توسط پادشاهان افغانستان تا دهه ۱۹۷۰ ادامه داشت.

  استقلال تنها راه نجات ماست. افغانستان باید به دو بخش تقسیم و تجزیه شود.

  • انتخاب اول ما خراسان فدرال است در بخش شمالی متشکل از تاجیکها، هزارگان بشمول ایماق‌ها و قزلباشها، ازبکها، ترکمنها، پارسیبانها، پشاییها، نورستانیها، سیکها، پامیریها، قارلوقها و قرقیزها.

  • پشتونستان در جنوب، متشکل از پشتونها و مابقی.

  در غیر اینصورت ما باید حداقل اراضی غصب شده خود را پس بگیریم و هزارستان مستقل خود را داشته باشیم.

  جاوید خراسان دموکراتیک فدرال 💞💞💞
  جاوید هزارستان 💞💞💞

Leave a Reply